Gniotowniki kołowe

W cegielniach przeznaczone są do rozdrabniania na mokro i sucho materiałów np.: glina z dodatkami schudzającymi (piasek, żużel, itp.), odpady ceramiczne itp.

Charakterystyka techniczna

8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07
Średnica kół mm Φ 1200 Φ 1300 Φ 1500 Φ 1800
Szerokość kół mm 350 350 450 500
Średnica misy mm 2700 3000
Wydajność t/h 10,o 25,o
Moc silnika kW 30,o 45,o
Masa Mg 18,o 28,o

Uwagi ogólne:

Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry gniotownika każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.