Kruszarki stożkowe

Charakterystyka techniczna

 0.71
44.50
 0.72
44.51
0.73
44.53
0.81  0.82
G3
0.83
10.43/63
 0.84
DKT
 0.85 0.86 0.87
DKT
 0.88
10.44/54
0.89
G4
Komora  mm  Φ 630  Φ 900  Φ 1200  Φ 900  Φ 900  Φ 900  Φ 950 Φ 950  Φ 1200  Φ 1200 Φ 1200
 Nadawa  mm  50-200  120  50
 Szczelina  mm  3-50  10-55  3-12
 Wydajność  t/h  20-80  20-50  5-30
 Moc silnika  kW  55/75  55  55
 Masa  Mg  11  9.5  9.5

Uwagi ogólne:

Nadawa – podana w tabeli wielkość podawanego surowca dotyczy max wielkości wersji podstawowej dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Szczelina – szczelina w urządzeniach jest wartością zmienną, może być regulowana w zależności od potrzeb technologicznych produktu.
Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry kruszarki każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.