Kruszarki udarowe

Charakterystyka techniczna:

0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48
Wirnik mm  Φ 700
L=600
 Φ 800
L=600
 Φ 1000
L=600
 Φ 1200
L=1000
 Φ 1600
L=1600
Nadawa mm  150  100  400
Produkt mm  0 – 10  0 – 5  0 – 25
Wydajność t/h  40  40,o  150,o
Moc silnika kW  40  55,o  110,o
Masa Mg  5,o  6,o  22,o

Uwagi ogólne:

Nadawa – podana w tabeli wielkość podawanego surowca dotyczy max wielkości wersji podstawowej dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry kruszarki każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.