Kruszarki walcowe

Kruszarki walcowe gładkie – charakterystyka techniczna

 

0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56
Walce mm Φ 1000
L=350
Φ 600
L=500
Φ 1000
L=1000
Φ 1500
L=1500
Nadawa mm 50 60 50 80
Szczelina mm 2-10 3-15 5-10 15-50
Wydajność t/h 3-15 10-15 20-40 90-125
Moc silnika kW 2x 2×10 2×30 2 x 55
Masa Mg 7.5 2.8 8.5 35

 

Kruszarki walcowe zębate – charakterystyka techniczna

 

 0.60  0.61  0.62  0.63  0.64 0.65 0.66  0.67  0.68
Walce mm  500  Φ 600
L=500
800  Φ 1000
L=1000
 1200  Φ 1500
L=1500
 Φ 1500
L=2000
 Φ 1500
L=5500
Nadawa mm  150  50
Szczelina mm  20-40  5-10
Wydajność t/h  12-20  20-40
Moc silnika kW  2 x 10  2 x 30
Masa Mg  2.5  8.5

Uwagi ogólne:

Nadawa – podana w tabeli wielkość podawanego surowca dotyczy max wielkości wersji podstawowej dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Szczelina – szczelina w urządzeniach jest wartością zmienną, może być regulowana w zależności od potrzeb technologicznych produktu.
Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry kruszarki każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.