Młyny pneumatyczne

Charakterystyka techniczna

1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66
41.51
Walczak mm Φ 2.3 Φ 2.6 3000 Φ 3,2 Φ 3,4
Wydajność t/h 13,o 20,o
Moc silnika kW 250,o 400,o
Masa Mg 75,o 120,o

Uwagi ogólne:

Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry młyna każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.