Młyny bębnowe

Młyny cykliczne na mokro lub sucho.


Charakterystyka techniczna

1.10
49.
1.11
49.
1.12
49.
1.13
49.
1.14
49.
1.15
49.
1.16
49.
1.17
49.
Walczak mm Φ 700
L=600
Φ 900
L=720
Φ 1100
L=720
Φ 1100
L=1150
Φ 1500
L=1000
Φ 1500
L=1900
Φ 1900
L=2000
Pojemność litr 100 250 400 700 1200 2500 4000
Masa wsadu kg 320 550 1100 1600
Moc silnika kW 4,o 5.5 7.5 10.0
Masa Mg 1.5 2,o 2.5 3.5

Uwagi ogólne:

Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa –
podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry młyna każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.