Młyny przelewowe

Charakterystyka techniczna

1.00
41.26
1.01
41.01
1.02
41.02
1.03
41.03
1.04
41.04
Walczak mm Φ 2100
L=2600
Φ 2700
L=3600
Φ 3400
L=3600
Wydajność Mg/h 30,o 120,o 80,o
Moc silnika kW 160,o 400,o 630,o
Masa Mg 45,o 125,o 155,o

Uwagi ogólne:

Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry młyna każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.