Młyny rurowe

Młyny rurowe – przemiał na mokro – sucho.

Charakterystyka techniczna

 1.30  1.31
41.00
 1.32  1.33
41.39
 1.34
41.57
1.35
41.30
1.36
41.31
 1.37
41.42
 1.38
41.44
1.40 1.41  1.42  1.43
 Walczak  mm  Φ 1300
L=5.5
 Φ 1500
L=5.7
 Φ 1800
L=8,o
 Φ 2000
L=10,o
 Φ 2200
L=10,o
 Φ 2400
L=12,o
 Φ 2500
L=13,o
 2800  3000 3200  3400
 Wydajność  t/h
 Moc silnika  kW  75,o  130,o  250,o  400,o  630,o  800,o  1000,o
 Masa  Mg  35,o  40,o  80,o  115,o  150,o  175,o  260,o

Uwagi ogólne:

Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry młyna każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.