Młyny sitowe

Charakterystyka techniczna

1.20 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29
Walczak mm Φ 1000
L=700
Φ 1400
L=900
Φ 1500
L=1200
Φ 2200
L=1400
Wydajność t/h 1,o 2,o 8,o
Moc silnika kW 11,o 22,o 55,o
Masa Mg 7,o 11,o 27,o

Uwagi ogólne:

Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry młyna każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.