Młyny susząco-mielące

Charakterystyka techniczna

1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55
Walczak mm Φ 1,4 Φ 1,6 Φ 1,8 Φ 2,o
L=5,o
Φ 2,2 Φ 2,4
L=6,5
Wydajność t/h 5,o 12
Moc silnika kW 160,o 250
Masa Mg 45,o 95,o

Uwagi ogólne:

Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry młyna każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.