Przenośniki taśmowe

Przenośniki przestawne – typu lekkiego / ceowniki /.

Charakterystyka techniczna

2.10 2.11 2.12 2.13
Szerokość mm 400 500 650 800
Długość m
Nadawa m
Wydajność t/h
Moc silnika kW
Masa Mg

 

Przenośniki przestawne – ciężkie / kratownica /.

Charakterystyka techniczna

2.10 2.11 2.12 2.13
Szerokość mm 400 500 650 800
Długość m
Nadawa m
Wydajność t/h
Moc silnika kW
Masa Mg

 

Przenośniki przestawne – ciężkie / kratownica/.

Charakterystyka techniczna

2.25 2.26 2.27 2.28
Szerokość mm 400 500 650 800
Długość m
Nadawa m
Wydajność t/h
Moc silnika kW
Masa Mg

 

Przenośniki stacjonarne / płąskie, nieckowe /.

Charakterystyka techniczna

 2.30  2.31  2.32  2.33 2.34 2.35  2.36  2.37  2.38  2.39
 Szerokość  mm  400  500  650  800  1000  1200  1400  1600  1800  2000
 Długość  m
 Nadawa  m
 Wydajność  t/h
 Moc silnika  kW
 Masa  Mg

Uwagi ogólne:

Nadawa – podana w tabeli wielkość podawanego surowca dotyczy max wielkości wersji podstawowej dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry przenośnika każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.