O firmie

gggggggggggBiuro Projektowania i Realizacji REX-KAM rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku. Produkujemy m.in. kruszarki, młyny, suszarnie, przesiewacze, przenośniki oraz separatory. Naszym celem, kontynuowanym do dzisiaj, było projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych do istniejących maszyn krusząco-mielących i ciągów technologicznych, w których pracują. Celem podstawowym naszych działań było: zwiększenie wydajności, poprawienie jakości produktu i obniżenie kosztów eksploatacji tych maszyn. Wielokrotnie zastosowane przez nas rozwiązania pozwalały na zwiększenie tych trzech parametrów eksploatacyjnych równocześnie. Niższe koszty wdrożenia modernizacji, w stosunku do zakupu nowych urządzeń, spowodował sukcesywny wzrost zapotrzebowania na nasze usługi.

W połowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczęliśmy sprzedaż naszej myśli technicznej do innych krajów, skupiając się na rynkach położonych w Europie środkowej i wschodniej. W tym okresie zaczęliśmy produkcję nowych, a także remonty maszyn używanych. Od tego momentu produkcja i remonty stały się główną dziedziną naszej działalności.

W 2002 roku zaoferowaliśmy naszym klientom obok dotychczas prowadzonej działalności, także usługi kruszenia oraz wynajmu posiadanych zestawów krusząco-sortujących.

Trzy lata póżniej podpisaliśmy umowę o współpracy z naszym pierwszym zagranicznym przedstawicielem, a w kolejnych latach regularnie rozwijaliśmy ich sieć. Spowodowało to wzrost udziału eksportu w całkowitej sprzedaży naszych maszyn, ciągów technologicznych i myśli technicznej.

Na przełomie 2010 i 2011 roku nawiązaliśmy współpracę z partnerem z Niemiec, co zaowocowało produkcją – na bazie ich dokumentacji – kompletnych zespołów i części maszyn do urządzeń dołowych, przeznaczonych dla kopalń, które nie były wcześniej w naszym profilu produkcyjnym.

Ostatnie pięć lat działalności, to przede wszystkim udoskonalane naszych konstrukcji i działania mające na celu zwiększenie rozpoznawalności naszej marki na rynkach, na których już zaistnieliśmy. Ponadto dywersyfikujemy nasze zyski inwestując je na rynku kapitałowym i w nieruchomościach. Sukcesywny wzrost zysków z działalności pozaoperacyjnej ma na celu zwiększenie aktywów naszej firmy, co skutkuje poprawą parametrów ekonomicznych, a tym samym wzrostem wiarygodności.

Aktualnie kluczowym wydarzeniem dla naszej firmy jest stworzenie z naszym kazachstańskim partnerem, spółki produkcyjnej z siedzibą w Ałma-Acie. Pozwoli to na realne uczestnictwo w sprzedaży naszej myśli technicznej zarówno w Kazachstanie jaki i regionie Azji środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji.

U progu dwudziestego piątego roku działalności, firma REX-KAM może poszczycić się dziesiątkami patentów i wzorów użytkowych – kopie części z nich znajdziecie Państwo w odpowiedniej zakładce na naszej stronie internetowej, a także sprzedażą w tym okresie setek maszyn i urządzeń oraz przeprowadzeniem dziesiątek modernizacji ciągów technologicznych. Poza tym zacieśniamy współpracę z kilkoma podmiotami w kraju i zagranicą, w zakresie udostępnienia w formie licencji lub sprzedaży, naszej myśli technicznej i dóbr intelektualnych.

Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja naszej firmy skłoni Państwa do nawiązania z nami współpracy – jeżeli nie mieliście jeszcze takiej okazji. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników i nieprzerwana obecność w branży gwarantuje wysoką jakość naszych produktów i usług.

Jerzy Solecki
WŁAŚCICIEL