Przenośniki stalowo-płytowe

Charakterystyka techniczna

 2.00  2.01  2.02  2.03  2.04  2.05  2.06  2.07  2.08 2.09
 Szerokość  mm  630 800  1000  1250  1400  1600  1800  2000  2500
 Długość  m  4  10  10  17.6  13.5  15
 Kąt  15  20  10  0  15  20
 Nadawa  m  400  800  1000  1200  1400  1500
 Wydajność  t/h  50  70  240  400  450  1200
 Moc silnika  kW  5  7.5  15  30  40  75
 Masa  Mg  6  18  25  40  40  100

Uwagi ogólne:

Nadawa – podana w tabeli wielkość podawanego surowca dotyczy max wielkości wersji podstawowej dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry przenośnika każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.