Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacze kołowe typu lekkiego – pracujące na sucho i z natryskiem.

Charakterystyka techniczna.

 3.00  3.01 3.02  3.03 3.04 3.05 3.06  3.07 3.08  3.09
 Szerokość  mm  500  650  800  1000  1250 1400  1600  1800  2000  2500
 Długość  mm  5000  5000  6000
 Podkłady  szt  1-2  1-2  1-2
 Nadawa  mm  200  200  200
 Wydajność trans.  t/h  350  500
 Moc silnika  kW 11  22  37
 Masa  Mg  5.5  7.5  12

Uwagi ogólne:
Nadawa –
podana w tabeli wielkość podawanego surowca dotyczy max wielkości wersji podstawowej dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Wydajność –
podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika –
podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa –
podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry przesiwacza każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.