Suszarnie obrotowe

Charakterystyka techniczna

5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07  5.08  5.09
 Średnica  mm  Φ 1200  Φ 1400  Φ 1600  Φ 1800  Φ 2000  Φ 2200  Φ 2400 Φ 2600  Φ 2800  Φ 3000
 Długość  m  11  14  12  15  20  25
 Wydajność  t/h
 Moc silnika  kW  15  20  37  45  55  75
 Masa  Mg  15  21  35  45  85  120


Wózek palnika
pieca obrotowego.

5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16
BENGAZI
Libia
HAWARI
Libia
BENGAZI
Libia
HAWARI
Libia
Urządzenie Podwieszany Podwieszany Podwieszany Podwieszany
Napęd Ręczny Ręczny Elektryczny Elektryczny
Moc silnika kW
Masa Mg


Prażak obrotowy – wymurówka.

5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27  5.28
Średnica mm Φ 1400 Φ 1600 Φ 1800 Φ 2000 Φ 2200 Φ 2400 Φ 2600 Φ 2800  Φ 3000
Długość m  8,o
Wydajność t/h  –
Moc silnika kW  40,o
Masa Mg

Uwagi ogólne:

Wydajność – podane w tabelach wartości są orientacyjne, wydajności poszczególnych urządzeń zależne są od wielu czynników: własności fizyko-chemicznych surowca, wilgotność, zanieczyszczenia, od żądanej wielkości produktu,
Moc silnika – podana w tabelach moc silnika elektrycznego jest dla wykonania w wersji podstawowej, dla wykonań specjalnych wartość ta może ulec zmianie.
Masa – podana w tabelach masa urządzenia jest orientacyjna i dotyczy wersji podstawowej.

Parametry suszarni każdorazowo uzgodnić z wytwórcą po wypełnieniu kwestionariusza.