52 361 62 50 biuro@rex-kam.pl

Zespół do recyklingu betonu z kruszarką typu 0.13

Urządzenie po montażu

Urządzenie po montażu

Urządzenie u klienta

Urządzenie u klienta

1

2