REX-KAM – kruszarki, młyny, przesiewacze, separatory, suszarnie

separator_2000_newsBiuro Projektowania i Realizacji REX-KAM to firma, której profil produkcyjny obejmuje szeroki zakres urządzeń krusząco-mielących, takich jak: kruszarki, młyny, przesiewacze, separatory, suszarnie czy przenośniki. REX-KAM stale pracuje nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, aby sprostać wszelkim wymaganiom swoich klientów.
Profil produkcyjny został ostatnio poszerzony o nowe urządzenie, jakim jest separator statyczny. Pierwszy separator ma średnicę D=2000 mm i służy do separacji mlewa wapienia przekazywanego z młyna rurowego za pomocą wyciągu pneumatycznego.
Nasza oferta obejmuje
 separatory od 1200 do 3500 mm średnicy, które służą do rozdzielania mlewa na dwie frakcje – nadziarno oraz gotowy produkt. Nadziarno przeważnie powraca do młyna celem domielenia. Produkowane separatory mogą być wyposażone w zabezpieczenie przed skutkami wybuchu materiału łatwopalnego (np. węgla) oraz w wymienne wykładziny.