Suszarnie

Suszarnia obrotowa przeznaczona jest do suszenia materiałów sypkich, jak kamień wapienny, węgiel, żużel, piasek i materiałów plastycznych, jak szlamy, muły, gliny czy koncentraty. Wyposażenie wnętrza suszarni uzależnione jest od jej przeznaczenia. Suszarnia może pracować jedynie w ciągu technologicznym o ściśle określonych parametrach technicznych.

Opis techniczny:
Suszarnia składa się z walczaka z wyposażeniem wnętrza, ułożyskowania nośnego i nośno-oporowego, przystawki napędowej, wlotu oraz wylotu. Wnętrze walczaka wyposażone jest w elementy do intensyfikacji procesu suszenia, jak łańcuchy, łopatki, celki itp., których rodzaj i sposób zabudowy w walczaku uzależniony jest od przeznaczenia suszarki.
Walczak suszarni poprzez osadzone na nim pierścienie wsparty jest na dwóch zespołach rolek ułożyskowanych tocznie, przy czym jeden z zestawów ma również rolki oporowe, ograniczające ruch osiowy walczaka.